Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2019 roku

 1. Firma Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów (posiadające wpis do RDR):   http://www.czchow.itl.pl/bip/index.php?page=position2.php&id=1243&grp=42

Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wg stan na dzień 31.12.2019 r.)

 

Lp.

Nr rejestrowy

(RDR)

Nazwa podmiotu/adres

1

1/2012

FBSerwis Karpatia sp. z.o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów

2

2/2012

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP S.C.,

ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz

3

3/2012

EKOMBUD Skowronek, Gazda sp.j., ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia

4

4/2012

Firma Usługowo – Handlowa „Dimarco” , 32-861 Iwkowa 482

5

6/2012

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko

6

7/2012

CONTEKO Sp zo.o., ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów

7

8/2012

MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

8

9/2012

REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

9

1/2013

EKOM Maciejczyk S.J., ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

10

2/2013

SUEZ Małopolska Sp z o.o., ul. Kosiarzy 5a, 30-731 Kraków

11

4/2013

Zbiór i Segregacja Odpadów TRASZKAN S.J., 32-413 Zegartowice 105

12

1/2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno

13

1/2016

FCC POLSKA Polska Sp z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

14

2/2016

Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314 Łososina Dolna 37

15

3/2016

AVR S.A., ul. Dielta 93/4, 31-031 Kraków

16

1/2018

PMP Style Sp. z o.o., Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz

17

2/2018

NOVA Sp. z o. o. , ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

18

3/2018

P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski, ul. Tadeusza Kościuszki 65c, 28-130 Stopnica

Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów w 2019 roku

Zmieszane odpady komunalne (o kodzie 20 03 01):

 • MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20a , 33-100 Tarnów;

 • MBP FCC Podhale Sp. zo.o., ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ;

 • MBP Remondis, ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków.

Odpady ulegające biodegradacji (o kodzie 200201):

 • Kompostowania Kompostech, ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz;

Odpady ulegające biodegradacji (o kodzie 15 01 01 i 15 01):

 • FUH DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482;

Odpady powstałe po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych (o kodzie 19 05 99 i 19 12 12), zostały przekazane do składowania na :

 • Składowisko odpadów „Za rzeką Biała” JRCh, Czysta, Tarnów, 33-101 Tarnów;

 • Składowisko odpadów komunalnych w Zawierciu, ul. Podmiejska; Zarządzający: ZGK Sp. z o.o., ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie;

 • Składowisko Ujków Stary, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław;

 • Składowisko odpadów PUK, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów;

 • TWK-ŁASK Sp. z o.o., ul. Wola Łaska 71, 98-100 Łask;

Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2019 rok
Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (%)Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%)Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)
 dopuszczalny max. 40 %dopuszczalny min. 40 %dopuszczalny min. 60 %
1GMINA CZCHÓW2342100
2Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno12,96115,31-
3DIMARCO F.H.U., 32-861 Iwkowa 4828,7340,23-
     
Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.    

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKÓW ORAZ OPON, POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH LUB ZAKŁADÓW PRZETWARZAQNIA TAKICH ODPADÓW, JEŻELI NA OBSZARZE GMINY SĄ POŁOŻONE GOSPODARSTWA ROLNE

Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 9f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Dane adresowe punktu:

Firma Usługowo-Handlowa
DIMARCO
32-861 Iwkowa 482
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.fax. 14 68 44 059

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie.

Gmina Czchów zastrzega, że ww. wykaz ma charakter poglądowy i nie obejmuje wszystkich firm zbierających tego typu odpadów.