UWAGA!

  1. W drugim terminie należy wystawiać tylko odpady niesegregowane (zmieszane)* i biodegradowalne, pozostałe odpady nie będą odbierane!
  2. Zawiązane worki prosimy wystawiać zgodnie z powyższymi datami do godz. 7.00! przed lub na wysokości posesji przy drogach przejazdu taboru samochodowego.
  3. W celu identyfikacji prosimy o oznaczenie numerem domu jednego dowolnego worka lub pojemnika na odpady.
  4. Biuro Obsługi Klienta tel./fax 14/ 68-44-059, www.dimarco.pl

 

 

Lp.

Nazwa miejscowości

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)*, SEGREGOWANE, BIODEGRADOWALNE

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE)* I BIODEGRADOWALNE

I TERMIN

II TERMIN

I

II

III

I

II

III

1.

Będzieszyna
Piaski-Drużków
Wytrzyszczka

4

1

1

18

15

15

2.

Czchów

5

2

2

19

16

16

3.

Jurków

7

3

3

20

17

17

4.

Złota

7

4

4

21

18

18

5.

Biskupice Melsz.
Domosławice

4

5

5

15

19

19

6

Tworkowa

11

8

8

25

22

22

7.

Tymowa

12

9

9

26

23

23

 * pozostałości po segregacji odpadów