Deklaracja za gospodarowanie odpadami

Burmistrz Czchowa informuje, że 15 marca 2021 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2021 r. (dot. nieruchomości zamieszkałych). Wpłat należy dokonywać na indywidualne konta podatkowe, w wysokości zadeklarowanej w deklaracjach składanych do Burmistrza Czchowa.

Indywidualne konta podatnika oraz stawki opłaty za I kwartał 2021 r. pozostają bez zmian.

 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE*

Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady
(odpady zbierane w sposób selektywny)

17,00 zł
miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość

Wysokość stawki dla osób, które nie kompostują bioodpadów
(odpady zbierane w sposób selektywny)

19,00 zł
miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość

* zgodnie z Uchwałą nr XII/117/2019 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 427) zmienioną częściowo Uchwałą nr XIII/128/2020 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 14 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020 r., poz. 428).