Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów komunalnych (wg załączonych harmonogramów). Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako Gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska i osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu takich odpadów jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metal. Sposobem na wypełnienie w/w obowiązków jest między innymi prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w Państwa domach. Nie przestrzeganie przez mieszkańców zasad segregacji, zwiększa ilość odpadów zmieszanych oraz znacząco zwiększa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym, co bezpośrednio przekłada się na wysokość stawek „opłaty śmieciowej”.

Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwy organ w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc w którym nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej.

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy ponosimy!

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH I ZMIESZANYCH

Lp.

Nazwa miejscowości

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE), SEGREGOWANE, BIODEGRADOWALNE

ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE) I BIODEGRADOWALNE

I TERMIN

II TERMIN

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1.

Będzieszyna

Piaski-Drużków    

Wytrzyszczka

7

5

7

5

2

6

4

3

6

19

17

21

19

16

20

18

15

20

2.

Czchów

6

4

1

6

3

7

5

2

7

20

18

15

20

17

21

19

16

21

3.

Jurków

7

5

2

7

4

1

6

3

1

21

19

16

21

18

15

20

17

15

4.

Złota

1

6

2

1

5

2

7

4

2

15

20

17

15

19

16

21

18

16

5.

Biskupice Melsz.

Domosławice

2

7

4

2

6

3

1

5

3

16

21

18

16

20

17

15

19

17

6

Tworkowa

12

10

14

12

9

13

11

8

13

26

24

28

26

23

27

25

22

27

7.

Tymowa

13

11

8

13

10

14

12

9

14

27

25

22

27

24

28

26

23

28

UWAGA!

  1. W drugim terminie należy wystawiać tylko odpady niesegregowane (zmieszane) i biodegradowalne, pozostałe odpady nie będą odbierane!
  2. Zawiązane worki prosimy wystawiać zgodnie z powyższymi datami do godz. 7.00! przed lub na wysokości posesji przy drogach przejazdu taboru samochodowego.
  3. W celu identyfikacji prosimy o oznaczenie numerem domu jednego dowolnego worka lub pojemnika na odpady.
  4. Biuro Obsługi Klienta tel. fax 14 68-44-059, www.dimarco.pl

Terminy wywozów odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, drobnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon

Lp.

Nazwa miejscowości

Wiosna

Jesień

1.

Biskupice Melsz., Domosławice, Złota

20.04.2021r.

16.11.2021r.

2.

Czchów

29.04.2021r.

29.11.2021r.

3.

Będzieszyna, Piaski-Drużków, Wytrzyszczka

30.04.2021r.

22.11.2021r.

4.

Tymowa

18.05.2021r.

30.11.2021r.

5.

Jurków, Tworkowa  

31.05.2021r.

06.12.2021r.

 

W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy je wystawić przed posesję przy drodze przejazdu taboru samochodowego do godz. 7.00

Podczas zbiórki akcyjnej odbierane będą m.in. odpady:

  1. Wielkogabarytowe – tj.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, itp.,
  2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tj. chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory, odkurzacze, żelazka, tostery, komputery, laptopy, telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, itp.
  3. Opony samochodowe (Uwaga: ilości zużytych opon do 5 szt. rocznie na gospodarstwo domowe).
  4. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (Uwaga: odpady powstałe w wyniku prowadzonych we własnym zakresie drobnych robót niewymagających pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych - w ilości do 0,1 m³ rocznie na gospodarstwo domowe).

UWAGA: Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny.

Odpady remontowo-budowlane (gruz, styropian, itp.), odpady z demontażu pojazdów, opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych, odpady z innego źródła niż gospodarstwo domowe nie będą odbierane.

W/w odpady odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.