I. Podmioty odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów w 2020 r.

 • Firma Usługowo-Handlowa, DIMARCO,32-861 Iwkowa 482
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów (posiadające wpis do RDR):  https://bip.malopolska.pl/czchow,a,1869708,rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomo.html

Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (wg stan na dzień 02.08.2021 r.)

Lp.

Nr rejestrowy (RDR)

Nazwa firmy/adres

1

1/2012

FBSerwis Karpatia sp. z.o.o., ul. Odległa 8, 33-100 Tarnów

2

3/2012

EKOMBUD Skowronek, Gazda sp.j., ul. Partyzantów 21, 32-700 Bochnia

3

4/2012

Firma Usługowo – Handlowa „Dimarco”, 32-861 Iwkowa 482

4

6/2012

Brzeskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., ul. Słowackiego 1, 32-800 Brzesko

5

7/2012

CONTEKO Sp z o.o., ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów

6

8/2012

MIKI Recykling Sp. z o.o., ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków

7

9/2012

REMONDIS Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

8

4/2013

Zbiór i Segregacja Odpadów TRASZKAN S.J., 32-413 Zegartowice 105

9

1/2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk, Wola Jachowa 94 A, 26-008 Górno

10

1/2016

FCC POLSKA Polska Sp z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

11

2/2016

Firma Handlowo Usługowa „Pałka” Seweryn Pałka, 33-314 Łososina Dolna 37

12

1/2018

PMP Style Sp. z o.o., Naściszowa 60, 33-300 Nowy Sącz

13

2/2018

NOVA Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 14, 33-300 Nowy Sącz

14

3/2018

P.U.H. EcoTech Karol Wiśniewski, ul. Tadeusza Kościuszki 65c, 28-130 Stopnica

 II. Miejsca zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów w 2020 r.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czchów zagospodarowały odpady w następujących instalacjach:

Zmieszane odpady komunalne (o kodzie 20 03 01):

 • MBP FBSerwis, ul. Komunalna 20a , Tarnów;

 • MBP FCC Podhale Sp. zo.o., ul. Jana Pawła II 115, Nowy Targ;

 • MBP Remondis, ul. Półłanki 64, Kraków;

 • MBP FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, Tarnobrzeg.

Odpady ulegające biodegradacji (o kodzie 20 02 01):

 • Kompostowania Kompostech, ul. Wiklinowa 4A, 33-300 Nowy Sącz;

 • Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o., ul. Kornela Ujejskiego 341, Myślenice.

Odpady ulegające biodegradacji (o kodzie 15 01 01 i 15 01 05):

 • FUH DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482;

 • Mondi Świecie S.A., Bydgoska 1, Świecie.

Odpady powstałe po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych (o kodzie 19 05 99 i 19 12 12), zostały przekazane do składowania na :

 • Składowisko odpadów „Za rzeką Biała” JRCh, ul. Czysta, Tarnów;

 • Składowisko odpadów Cofinco-Poland Sp. z o.o., ul. Dębina 36, Jastrzębie Zdrój;

 • Składowisko Ujków Stary, ul. Osadowa 1, 32-329 Bolesław;

 • Składowisko odpadów, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów;

 • Składowisko odpadów Stare Miasto-Park Sp. z o.o, ul. Giedlarowa, Leżajsk;

 • Składowisko odpadów, ul. Jana Pawła II/10, Bytom;

 • Składowisko odpadów, ul. E. Kwiatkowskiego 8, Tarnów;

 • Składowisko Odpadów, ul. Grenadierów 21, Sosnowiec.

Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

III. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymimetodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za 2020 r.

2020 rok
Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym,  poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  (%)Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%)Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)
  dopuszczalny max. 35 % dopuszczalny min. 50 % dopuszczalny min. 70 %
1GMINA CZCHÓW306073
2Przedsiębiorstwo Wielobranżowe M. Olejarczyk Wola Jachowa 94a, 26-008 Górno0,0520,59-
3DIMARCO F.H.U., 32-861 Iwkowa 48227,9550,16-
     
Podstawa prawna - art. 3 ust. 2 pkt. 9 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.