Odpady wielkogabarytowe

Szanowni Mieszkańcy,

Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie przypomina o terminach zbiórki tzw. odpadów „wielkogabarytowych” (wg załączonego harmonogramu). Zbiórka odpadów komunalnych obsługiwana jest przez Firmę Usługowo-Handlową DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.   

TERMINY WYWOZÓW ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW, DROBNYCH ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

Lp.

Nazwa miejscowości

Jesień

1.

Biskupice Melsz.,   Domosławice, Złota

16 listopada 2021 r.

2.

Czchów

29 listopada.2021 r.

3.

Będzieszyna,   Piaski Drużków, Wytrzyszczka

22 listopada 2021 r.

4.

Tymowa

30 listopada 2021 r.

5.

Jurków, Tworkowa  

6 grudnia 2021 r.

W celu odbioru odpadów wielkogabarytowych należy je wystawić przed posesję przy drodze przejazdu taboru samochodowego do godz. 7.00

Podczas zbiórki akcyjnej odbierane będą m.in. odpady:

  1. Wielkogabarytowe – tj.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, itp.,
  2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – tj. chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory, odkurzacze, żelazka, tostery, komputery, laptopy, telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, itp.
  3. Opony samochodowe (Uwaga: ilości zużytych opon do 5 szt. rocznie na gospodarstwo domowe).
  4. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (Uwaga: odpady powstałe w wyniku prowadzonych we własnym zakresie drobnych robót niewymagających pozwolenia, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych - w ilości do 0,1 m³ rocznie na gospodarstwo domowe).

UWAGA: Sprzęt RTV i AGD musi być kompletny.

Odpady remontowo-budowlane (gruz, styropian, itp.), odpady z demontażu pojazdów, opony z ciągników rolniczych i samochodów ciężarowych, odpady z innego źródła niż gospodarstwo domowe nie będą odbierane.

W/w odpady odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.