Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego 3 (dz. nr 494/1), 32-860 Czchów (teren byłej bazy ZUK).

Podmiot obsługujący: F.U.H. DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Godziny otwarcia: Poniedziałek 8.00 - 15.00 , Czwartek 8.00 - 15.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje nieodpłatnie wyłącznie segregowane u źródła (tj. zebrane selektywnie w miejscu wytworzenia) odpady komunalne z gospodarstw domowych osób objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Czchów (tj. nieruchomości stale zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe).

Wjazd ostatniego klienta 30 minut przed zamknięciem.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

KAŻDY TRANSPORT POWINIEN BYĆ UZGODNIONY TELEFONICZNIE

NUMER TELEFONU

 • 14 66 21 738
 • 14 66 21 722
 • 14 66 21 731

 W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady komunalne:

 • papier oraz tektura (zeszyty, kartony, ulotki, gazety, katalogi, książki, itp.);
 • tworzywa sztuczne (baniaki, skrzynie, wiaderka, plastikowe butelki, folia, itp.);
 • szkło opakowaniowe (butelki, słoiki, itp.) lub szkło (potłuczone szyby, lustra, itp.);
 • metal (złom, narzędzia, garnki, puszki i inne elementy z metalu, żelaza i stali, itp.);
 • odpady zielone dla Mieszkańców którzy NIE KORZYSTAJĄ z ulgi za zagospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku.(trawa, liście, gałęzie, itp.); ! UWAGA LIMIT !
 • przeterminowane leki;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zmywarka, lodówka, zamrażarka, pralka, żelazko, radio, odkurzacz, komputer, drukarka, telewizor, mikrofalówka, mikser, itp.);
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (szafa, łóżko, stół, krzesło, materac, wykładzina, dywan, fotel, kanapa, biurko, itp.); ! UWAGA LIMIT !
 • odpady budowlane i rozbiórkowe; ! UWAGA LIMIT !
 • zużyte opony (tylko z samochodów osobowych); ! UWAGA LIMIT !
 • inne – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 UWAGA LIMIT!

 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 120 litrów rocznie jednorazowo z jednej nieruchomości;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (w ilości 1100 litrów rocznie dostarczonych jednorazowo z jednej nieruchomości);
 • zużyte opony w ilości do 4 szt. rocznie jednorazowo z jednej nieruchomości (wyłącznie samochodów osobowych) w ramach opłaty nie będą przyjmowane opony ponadgabarytowe np. z ciągników, maszyn rolniczych i ciężarówek;
 • odpady zielonych ulegające biodegradacji dostarczane do PSZOK do 12 worków (12x100 litrów) w rozliczeniu rocznym z jednej nieruchomości (dla Mieszkańców którzy NIE KORZYSTAJĄ z ulgi za zagospodarowanie odpadów w przydomowym kompostowniku).

W PSZOK-u nie będą przyjmowane:

 • nieposegregowane zmieszane odpady komunalne;
 • posegregowane, ale zanieczyszczone innymi odpadami;
 • budowlane (gruz) zawierające azbest, papę, smołę, butelki, papier lub inne odpady komunalne;
 • odpady budowlane pochodzące z działalności gospodarczej i usługowej;
 • części samochodowe, np. reflektory, zderzaki, elementy karoserii itp.;
 • styropian zmieszany z zaprawą murarską, pianką, klejem, ziemią lub zanieczyszczony i wymieszany z innymi odpadami;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, jeżeli ich ilość, rodzaj wskazuje, że powstają na nieruchomości niezamieszkałej w wyniku budowy, remontu albo rozbiórki budynku czy obiektu, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano- architektonicznej.

WAŻNE!

 • Pamiętaj, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne posortowane od osób fizycznych.
 • Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.
 • Pamiętaj, że pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazują miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić.
 • Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po Twojej stronie.

Burmistrz Czchowa informuje, że limity uwzględnione powyżej wejdą w życie od 1 lipca 2022 r. w związku z okresem przejściowym związanym z potrzebą dostosowania wprowadzanych zmian.

Należy zaznaczyć, że wprowadzone zmiany mają na celu dążenie do większej kontroli nad funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czchów, co w długofalowym efekcie powinno wpłynąć na ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu bez pogorszenia jakości usług związanych z odbiorem odpadów.