Urząd Miejski w Czchowie informuje, że z dniem 30 czerwca 2011 roku Zakład Usług Komunalnych Gminy Czchów został zlikwidowany i Gmina Czchów przejęła obowiązki Zakładu w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (przydomowych szamb). W celu dokonania zgłoszenia wywozu nieczystości płynnych należy zadzwonić pod nr tel. 146 621 738 – Pani Helena Motak. Zgłoszenie zostanie przyjęte przez pracownika i w terminie do 3 dni od dnia zgłoszenia zostanie wykonana usługa.

     Po wykonaniu usługi mieszkaniec otrzyma fakturę.
     Ponadto informuje się, że Gmina Czchów może odmówić wykonania usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, gdy dojazd do szamba jest utrudniony (brak dojazdu).