Czchow     Burmistrz Czchowa przypomina, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie naszej Gminy powinien posiadać odrębną umowę w zakresie odbierania odpadów komunalnych z prowadzonej działalności. Umowa winna być zawarta z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej jaki prowadzony jest na terenie naszej Gminy.

     Ponadto przedsiębiorca wykonujący usługę w zakresie budowy, rozbiórki, remontu, sprzątania, konserwacji i wszelkich napraw z których powstają odpady, powinien je usunąć na własny koszt.
     ZABRANIA SIĘ DOSTARCZANIA DO PSZOK ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.