Wytrzyszczka – najdawniejszy zapis nazwy pochodzi z 1420 roku. Nie udało się dotąd ustalić pochodzenia tej nazwy. Obecna miejscowość powstała z połączenia trzech wsi Wytrzyszczki, Parkowszówki i Zawrotu (Tropsztyna). Badania archeologiczne, prowadzone od lat 60. XX w. wykazały, że na tych terenach osadnictwo rozwijało się od epoki neolitycznej. Jadąc od Nowego Sącza, Wytrzyszczka to pierwsza miejscowość w gminie Czchów. Po prawej stronie mamy Dunajec, stanowiący granicę pomiędzy gminami Czchów i Gródek nad Dunajcem, po lewej - strome pagórki pogórza ciężkowickiego, a dokładniej jego części, nazywanej progiem czchowskim. Część Wytrzyszczki, podobnie jak Będzieszyny, została zalana wodą z chwilą uruchomienia zapory w Czchowie. Nad brzegiem rzeki wyłania się zamek Tropsztyn. Zamek i jego załoga mieli za zadanie chronić przejeżdżających tędy kupców. Kilkanaście lat temu zakończył się remont zamku, który odsłonił jego pierwotne piękne oblicze. Zamek wzniesiony w XIII w. dla ochrony bramy sądeckiej, kilkakrotnie zmieniał właściciela, w XVI w. opanowali go lokalni zbójcy, którzy trudnili się napadaniem na łodzie i tratwy, a także przejeżdżających drogą kupców. Po napadach na sąsiedni Rożnów tamtejsi panowie postanawiają zdobyć zamek, złupić go i zniszczyć. Po ich najeździe w wieku XVI zamek popada w ruinę. Dopiero w latach 90. XX wieku powstaje plan jego odbudowy i dziś jest udostępniany turystom w lipcu i sierpniu.