Tymowa jest największą terytorialnie miejscowością gminy Czchów. Zajmuje ponad 20% terenów gminy. Jest też drugą po Czchowie pod względem ilości mieszkańców (ok. 1640). Miejscowość ma górzysty charakter z trzema charakterystycznymi wzniesieniami: Gosprzydowską Górą, Machulcem i Szpilówką. Pomiędzy Machulcem i Szpilówką przebiega zielony szlak turystyczny, którym można się udać przez Iwkową do Rajbrotu. Na północnych zboczach Szpiówki znajduje się rezerwat „Bukowiec”, utworzony w 1959 r., którego celem jest zachowanie naturalnego fragmentu buczyny karpackiej i owocującego bluszczu, na wschodnim krańcu występowania tego gatunku. Miejscowość położona jest na trasie Nowy Sącz - Kraków, można też dojechać z Tymowej do Lipnicy Murowanej i Wieliczki. Tymowa jest miejscowością, zamieszkiwaną już od czasów neolitu. Pięć i pół tysiąca lat temu pojawili się na tym terenie pierwsi rolnicy z kultury pucharów lejkowatych, znani z wytwarzania naczyń o lejkowato ukształtowanych wylewkach, a także z produkcji kamiennych toporków z wydrążonym otworem na rękojeść. Taki toporek znaleziono w Tymowej w roku 1991. Tymowa w dokumentach po raz pierwszy pojawia się w 1215 r. W XIII w. istniała tu już parafia z drewnianym kościołem św. Marcina, konsekrowanym w 1277 r. Od XVI w. miejscowość była własnością szlachecką, w rękach Wielogłowskich. W XVII w. następuje rozdrobnienie dóbr tymowskich, od tego czasu Tymowa ma kilku właścicieli. Pod koniec XIX w. część wsi, zwana Pawłowszczyzną i Biesiówką, wraz z dworem, została zakupiona przez Jana Goetza Okocimskiego, właściciela browaru w Okocimiu. W okresie międzywojennym dwór w Tymowej był własnością jego wnuczki Ireny Kurtz. Po II wojnie światowej majątek dworski został przejęty przez Skarb Państwa. Mieściła się w nim siedziba Leśnictwa Tymowa, obecnie część została odkupiona i stanowi własność prywatną.