Tworkowa jest średniej wielkości miejscowością, położoną w odległości 4 km od Czchowa, przy drodze z Nowego Sącza do Krakowa. Miejscowość poprzecinana jest pagórkami i dolinami. Ta duża różnorodność topograficzna mogła być przyczyną powstania dużej ilości przysiółków, z których najbardziej znane to: Zeliny, Łacnowa i Granice. Archeolodzy twierdzą, że na rozległych garbach wsi Tworkowa zaczęły się dzieje człowieka w gminie Czchów. Taka odważna teza jest wynikiem wieloletnich badań archeologicznych, prowadzonych w różnych częściach Tworkowej. Na podstawie wykopalisk ustalono, że pierwsze osadnictwo na tym terenie można wiązać z epoką kamienia, a zwłaszcza jego schyłku – z neolitem. Z tej epoki pochodzi ponad połowa z 42. wykonanych stanowisk archeologicznych. Najwięcej śladów zamieszkiwania tych terenów znaleziono w okolicach drogi, zwanej „Rożnówka”, co wskazywałoby na istnienie tutaj jakiegoś centrum wsi lub nawet grodu. Za tym ostatnim przemawia nazwa „Rożnówka”. Etymologia tego wyrazu może pochodzić od słowa rożen, oznaczającego palisadę obronną grodu. Jedno z podań ludowych mówi również o plemionach węgierskich, atakujących gród w Tworkowej. Nazwa miejscowości pojawia się po raz pierwszy w dokumentach Mistrza Wincentego, który zalicza Tworkową do miejscowości, z których odprowadzana jest dziesięcina. Pierwszym znanym z nazwiska właścicielem miał być na początku XV w. Otton de Tworcow (Ota Tworkowski). Jeszcze w XV w. posiadaczami wsi stają się Wielogłowscy. W XIX w. wieś kupiła pochodząca z Węgier rodzina Marassych, a ostatnim jej właścicielem był Mieczysław Skarżyński. Po pierwszej wojnie światowej wieś została rozparcelowana. W latach 20. XX w. odwiedził Tworkową trzykrotny premier, Wincenty Witos, spotkał się tu z chłopami z gminy Czchów. Starsi mieszkańcy wspominają czas wojny jako okres w miarę spokojny, ale bardzo biedny. Mieszkańcy byli obarczani tzw. kontyngentami na rzecz okupanta. Wspierali także działające w okolicy oddziały Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Zaraz po zakończeniu wojny w 1945 r. spłonęły zabudowania dworskie.