Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

Dodatek wynosi:

 • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,
 • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021).

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.

UWAGA! Niezbędny jest wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Na jeden adres zamieszkania, przysługuje jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,
 • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV,
 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
 • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,
 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

W Gminie Czchów realizacją dodatku elektrycznego zajmuje się Urząd Miejski w Czchowie – Rynek 12, 32-860 Czchów

Wszelkich informacji na temat programu udzielają osoby odpowiedzialne za realizację zadania:

 • pod nr tel.: 14 662 17 36
 • osobiście pod adresem Rynek 12, 32-860 Czchów, Biuro Obsługi Klienta (sala nr 3) na parterze w budynku Urzędu.

Wnioski można składać:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Czchowie - Biuro Obsługi Klienta (sala nr 3) na parterze w budynku Urzędu.
 • online przez platformę ePUAP

UWAGA

Prosimy mieć na względzie, że w szczególnych przypadkach niezbędnym będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów.

Do pobrania: