Szanowni Państwo!

     Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w tegorocznych wyborach samorządowych i ponownie obdarzyli mnie i radnych z naszego komitetu „SAMORZĄDNOŚĆ" 2014 dużym zaufaniem i życzliwością, oddając na nas swój głos.

     Rozpoczynając tę kadencję myślę o czekających mnie obowiązkach z optymizmem, ale również ze świadomością, iż tylko dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu wielu ludzi oraz dużej kreatywności wykorzystamy maksymalnie dany nam czas. Liczę również na współpracę z sołectwami, organizacjami pozarządowymi, pracownikami Urzędu oraz podmiotami gospodarczymi. Jednak przede wszystkim mam nadzieję na dobrą współpracę z radnymi.

     Samorząd tworzymy wszyscy, dlatego też życzę sobie i Państwu zrozumienia, umiejętności osiągania kompromisów i wielu sukcesów na rzecz rozwoju naszej gminy.

Burmistrz Czchowa

Marek Chudoba

 

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póź. zm) podaje się do publicznej wiadomości

PLAN DYŻURÓW

Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie
oraz obsługi administracyjnej komisji
w dniach 15 i 16 listopada 2014 r.

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) i § 16 ust. 5 Statutu Gminy Czchów z w o ł u j ę  SESJĘ  uroczystą Rady Miejskiej w Czchowie podsumowującą kadencję 2010-2014.

Sesja ta odbędzie się w dniu 12 listopada 2014 r. roku o godzinie 9.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie.

Czytaj więcej...    W związku z docierającymi sygnałami o błędnym zarejestrowaniu list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Czchowie, w okręgach wyborczych Nr 7 i 8 w Jurkowie - Miejska Komisja Wyborcza w Czchowie uprzejmie informuje, że rejestracji dokonano na podstawie pisemnego zgłoszenia Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

     Dlatego też wszelkie pytania prosimy kierować do Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, Odział Gminny w Czchowie, kontakt http://www.pis.org.pl/unit.php?o=regiony&id=34&p=ludzie

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Czchowie
Agnieszka Dudek

Czytaj więcej...     W dniu 27 października 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do obsługi wyborów samorządowych, które odbędą się 16 listopada 2014 roku. Posiedzenie to rozpoczął Sekretarz Gminy Czchów Jarosław Gurgul, który przestawił plan działania na cały okres wyborczy. W kolejnym punkcie nastąpiło ukonstytuowanie się komisji – wybór przewodniczących i ich zastępców.

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...Ogłoszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czchowie z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia publicznego losowania członków obwodowych komisji wyborczych

Czytaj więcej...     Zakończyły się właśnie prace modernizacyjne na drogach powiatowych na terenie Gminy Czchów. W ramach oszczędności jakie udało się uzyskać Zarządowi Powiatu w trakcie realizacji budżetu powiatu Brzeskiego na 2014 rok przeznaczył on kwotę ponad 200 000 zł. na remonty najgorszych odcinków dróg powiatowych  na terenie gminy Czchów. Do dłuższego czasu na liście priorytetów były: droga łącząca Biskupice Melsztyńskie ze Złotą oraz droga w Czchowie – do promu w Piaskach-Drużkowie. Prace modernizacyjne dotyczyły 500 mb odcinka na drodze do Złotej  oraz prawie 0,5 km odcinka do promu w Piaskach-Drużkowie.

     Burmistrz Czchowa serdecznie zaprasza na spotkanie z Panem dr Stanisławem Sorysem – Członkiem Zarządu Województwa Małopolskiego, na którym poruszone zostaną najważniejsze sprawy związane z rozwojem społeczno-gospodarczym naszej gminy.

     Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zaproszeniu.

Czytaj więcej...     Komisarz Wyborczy w Tarnowie postanowieniem z dnia 22 września 2014 r. powołał terytorialne komisje wyborcze odpowiedzialne za przeprowadzenie wyborów i ustalenie wyników głosowania organów stanowiących samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

     Dla Gminy Czchów powołał Miejską Komisję Wyborczą w składzie: Wiesława Białka, Barbara Błoniarczyk, Agnieszka Dudek, Kazimierz Jankosz,  Monika Kornaś, Sylwester Krupa, Łukasz Martyka, Natalia Musiał.

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r. poz. 594)  zwołuję SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.