Czytaj więcej...     Strategia Rozwoju Gminy Czchów na lata 2014-2025 to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd gminny. Potrzeba opracowania tego dokumentu wynika ze zmian, jakie zaszły w otoczeniu gminy, powiatu, województwa i kraju.

     Zawiera on nie tylko wizję gminy, ale również potrzeby lokalnej społeczności. Strategia wskazuje, co - jako społeczność - możemy i chcemy osiągnąć w perspektywie najbliższych dziesięciu lat. W gminie Czchów odbyły się już dwa takie zebrania, które miały miejsce w Czchowie i Jurkowie. Uczestnicy tych spotkań zgłosili propozycje dotyczące kolejnych inwestycji w naszej wspólnocie.

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej

Akty prawne. Uchwały, wyjaśnienia, informacje, komunikaty PKW

Dokumenty do pobrania:

    Bieżący rok to okres przejściowy pomiędzy dwiema dużymi transzami unijnych środków, które trafiają do Polski. Nowe rozdanie (2014-2020) będzie prawdopodobnie ostatnim takim dużym zastrzykiem zewnętrznych środków finansowych. Jednym z podstawowych warunków aplikacji o nowe środki będzie odpowiednie uzasadnienie wniosku, wykazanie, że odpowiada on na stwierdzone potrzeby lokalnej społeczności. Aby jak najlepiej się do tego przygotować już w sierpniu ruszają pracę nad nową strategią rozwoju gminy Czchów na lata 2014-2025. Chcemy przygotować dokument, który będzie zawierał zarówno wizję rozwoju gminy, priorytety tego rozwoju, ale także całe spektrum potrzeb, tych inwestycyjnych oraz społecznych. 

     Urząd Miejski w Czchowie  zaprasza mieszkańców miasta Czchowa na spotkanie robocze w sprawie przygotowania założeń do strategii rozwoju gminy Czchów na lata 2014-2025. Spotkanie odbędzie się 28 sierpnia 2014 r. o godz. 18.00 w sali kina Baszta.

UM w Czchowie

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. .Dz.U.z 2013 r. poz. 594)  zwołuję  SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2014r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Burmistrz Czchowa ogłasza publiczny przetarg nieograniczony, pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego STAR, przeznaczenie – śmieciarka.

Treść obwieszczenia - wersja .doc

Treść obwieszczenia - wersja .pdf

 

     Projekt zakłada udzielenie wsparcia uczniom szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z rodzin wielodzietnych, wychowujących przynajmniej 4 dzieci, w których wszyscy członkowie mający status ucznia zamieszkują na obszarze województwa małopolskiego. Udzielone wsparcie przeznaczone jest na dofinansowanie do zakupu artykułów edukacyjnych, w tym szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w szczególności podręczników wymaganych według programu szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)  zwołuję SESJĘ  Rady Miejskiej w Czchowie.

     Sesja ta odbędzie się w dniu 27 czerwca 2014r. roku o godzinie 9.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie, na którą serdecznie zapraszam. 

Czytaj więcej...W ubiegłą sobotę w Tworkowej odbyły się uroczyste obchody Gminnego Dnia Strażaka. Tegoroczne strażackie święto obfitowało w kilka historycznych wydarzeń; nastąpiło poświęcenie figurki św. Floriana oraz poświęcenie i przekazanie do OSP w Tworkowej lekkiego samochodu pożarniczego.

Po inauguracyjnej mszy świętej, już na placu przed remizą Ks. Proboszcz –Ryszard Łątka dokonał poświęcenia figurki św. Floriana-  patrona strażaków oraz oddawanego do użytku samochodu. Później nastąpiło oficjalnego przekazania pojazdu - Burmistrz Czchowa Marek Chudoba i Przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Rabiasz  dokonali przekazania kluczyki oraz dokumenty do pojazdu na ręce Henryka Włodarczyka – Naczelnika OSP w Tworkowej oraz Czesława Kwaśnego – kierowcy. Kolejnym punktem oficjalnych uroczystości było wręczenie odznaczeń dla zasłużonych strażaków z gminy Czchów.

Podsumowując przeprowadzone na terenie Gminy Czchów wybory do Parlamentu Europejskiego składam podziękowania wszystkich osobom zaangażowanym w prawidłowe przeprowadzenie wyborów: członkom obwodowych komisji wyborczych, osobom odpowiedzialnym za obsługę informatyczną wyborów, dyrektorom szkół w których znajdowały się lokale wyborcze oraz oddelegowanym pracownikom Urzędu Miejskiego w Czchowie. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalnemu podejściu tych osób wybory na terenie gminy przebiegły sprawnie, bez żadnych incydentów.
Jarosław Gurgul
Pełnomocnik Rejonowej Komisji Wyborczej

W dniu 25.05.2014 roku w ośmiu Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy Czchów odbywało się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja na terenie gminy wyniosła ok. 24%, najwyższa była w Domosławicach – 31% oraz w Złotej - 29%, najniższa w Tymowej – 16%. Zwycięzcą w głosowaniu okazała się lista Prawa i Sprawiedliwości, kolejne miejsca zdobyły: Solidarna Polska, Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Prawica Korwin Mikke oraz Polska Razem Jarosława Gowina.
Frekwencja w powiecie wyniosła 24,54%, w województwie 26,05%, w kraju 23,30%.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

Sesja ta odbędzie się w dniu 30 maja 2014r. roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie.

Czytaj więcej...We wtorek w sali kinowej MOKSiR w Czchowie odbyło się spotkanie organizacyjne obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w dniu 25 maja 2014 roku. Na początku spotkania komisje wyłoniły ze swoich składów przewodniczących i zastępców przewodniczących. Jarosław Gurgul - sekretarz gminy przybliżył tematy związane ze specyfiką obsługi wyborów. Stanisław Obal – Kierownik Referatu Społeczno-Organizacyjnego omówił praktyczne aspekty elektronicznego przekazywania wyników głosowania, potencjalnych problemów. Już w najbliższy piątek przewodniczący komisji będą brali udział w szkoleniu organizowanym przez KBW - delegatura w Tarnowie.