Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że - zgodnie z Zarządzeniem Nr 218/2021 Burmistrza Czchowa z dnia 28 grudnia 2021 r. - w piątek, 7 stycznia 2022 r. Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia!

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że kasa Urzędu Miejskiego w Czchowie w dniach 29-31 grudnia 2021 r. będzie nieczynna.

Druki do wpłaty gotówkowej w banku lub na poczcie będą dostępne w Biurze Obsługi Klienta.

Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 204/2021 Burmistrza Czchowa z dnia 1 grudnia 2021 r. - w piątek, 24 grudnia 2021 r. (Wigilia Bożego Narodzenia), Urząd Miejski w Czchowie będzie nieczynny.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności!

Czytaj więcej...

Burmistrz Czchowa uprzejmie informuje, że w okresie od 18 do 26 listopada 2021 r. wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na drodze gminnej nr K250071 relacji Czchów – Tymowa. We wspomnianym okresie wykonywane będą prace modernizacyjne na czterech odcinkach drogi, polegające na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej. W czasie prac poszczególne, remontowane odcinki drogi będą całkowicie zamknięte.

W związku z planowanymi pracami prosimy o ograniczenie korzystania z w/w drogi, a w przypadku braku możliwości ominięcia modernizowanych odcinków, prosimy o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, by jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, które odbędą sie w czwartek, 11 listopada br. w Czchowie:

  • 10:30 - Msza Święta za Ojczyznę z intencji Burmistrza Czchowa w kościele pw. NNMP w Czchowie
  • po mszy - złożenie kwiatów na cmentarzu żołnierzy poległych podczas I wojny światowej
  • 12:00 - wspólne śpiewanie hymnu narodowego na dziedzińcu Zamku w Czchowie

Zarządzenie Nr 186/2021 Burmistrza Czchowa z dnia 29 października 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 15 ust. 1, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz § 9 ust. 10  "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/203/2016 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie "Wieloletniego programu współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz ogłoszeniem o konkursie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 166/2021 Burmistrza Czchowa z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2021 roku zarządzam, co następuje:

Czytaj więcej...

Żelazne, Diamentowe i Złote Gody - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 65, 60 i 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Pary małżeńskie z terenu gminy Czchów, które w 2019 i 2020 r. obchodziły „ Złote Gody” czyli okrągły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (26 par) oraz pary obchodzące w 2020 i 2021 r. „Żelazne Gody” czyli 65-lecie (2 pary) i „Diamentowe Gody”, czyli 60-lecie pożycia małżeńskiego (9 par) - świętowały swoje jubileusze. Z tej okazji 15 września 2021 r. w Hotelu Łaziska w Czchowie odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami.

Burmistrz Czchowa informuje, że 11 lipca 2021 r. w godzinach popołudniowych podczas intensywnych opadów deszczu zostało zalane Ujęcie Wody w Czchowie przy ul. Ks. Franciszka Kądzieli (działka nr 722/3 obręb Czchów) tj. stacja pomp wraz z pomieszczeniami technicznymi.

W czasie akcji ratowniczej, prowadzonej przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy oraz Państwową Straż Pożarną w Brzesku, odpompowano wodę i zabezpieczono ujęcie przed jej napływem. Pracownicy Urzędu przystąpili do prac porządkowych oraz sprawdzenia możliwości uruchomienia ujęcia. Dokonano dezynfekcji oraz niezbędnych napraw urządzeń.

Po oczyszczeniu ujęcia przystąpiono do oględzin studni na których nie stwierdzono żadnych uszkodzeń wobec powyższego w godzinach nocnych wznowiono dostawę wody.

Zobacz: Sprawozdanie z badań wody pobranej w dniu 12.07.2021 r. z wodociągu Czchów (plik pdf).

Uprzejmie informujemy, że straty spoowodowane nawalnymi opadami deszczu można zgłaszać w Biurze Obsługi Klienta na parterze Urzędu Miejskiego w Czchowie, tel. 14 6621710, 14 6621726 w godzinach pracy Urzędu.

Czytaj więcej...

W związku z zalewaniem ujęcia wody informujemy, że może wystąpić przerwa w dostawie wody dla odbiorców z terenu całej gminy Czchów.

Razem ze służbami ratowniczymi pracujemy nad zabezpieczeniem ujęcia i utrzymaniem dostaw wody.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,

Dobiega końca rok szkolny 2020/2021, rok odmienny od pozostałych i bardzo trudny dla wszystkich. II i III fala pandemii korona-wirusa spowodowała decyzję władz państwowych o zawieszeniu zajęć w formie stacjonarnej w szkołach i przedszkolach. Sytuacja narzuciła zmianę metod i form kształcenia, wdrożone zostało tzw. nauczanie zdalne oraz nauczanie hybrydowe. Musieliśmy korzystać z nowych technologii, komunikatorów internetowych, aplikacji, itp. Z tego powodu dla wielu uczniów był to rok trudny, w praktyce wymagał samodzielnej pracy, nie można było rozłożyć przykładowych zadań, które zwyczajowo rozwiązujemy podczas lekcji, na poszczególnych uczniów, każdy musiał indywidualnie pracować nad wszystkimi zadaniami. Taka sytuacja powodowała wydłużanie czasu nauki, godzin spędzonych przed komputerem. Oczywiście dużą trudnością, może nawet największą, był dostęp do sprzętu komputerowego, choć w tym roku Gmina Czchów pozyskała środki finansowe i zakupiła ponad 100 laptopów. Mimo, to w wielu domach nadal jeden komputer przypadał na więcej niż jednego ucznia. Mam nadzieję, że w razie kolejnego, czasowego ograniczenia nauki będziemy mogli w niemal 100 procentach organizować lekcje „on-line”.

Czytaj więcej...

Apel Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski do Mieszkańców Małopolski oraz Marszałka, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Radnych w sprawie radykalnego przyspieszenia w Małopolsce szczepień przeciwko COVID-19

Kraków, 21 czerwca 2021 r.

Minione półtora roku, to w historii Polski i świata wyjątkowo dramatyczny czas. Od ponad 100 lat, z wyjątkiem wielkiego kataklizmu jakim była II wojna światowa, nie mierzyliśmy się z tak poważnym kryzysem zdrowotnym, społecznym i humanitarnym jakim jest pandemia COVID-19.

W związku z wybudowaniem i oddaniem do użytkowania sieci wodociągowej w Jurkowie (Równia i Szotówka) Burmistrz Czchowa informuje, że istnieje już możliwość podłączenia się do wybudowanej sieci wodociągowej.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 2028) realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Obowiązek ten ciąży na władającym nieruchomością.

Więcej informacji na temat podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej oraz realizacji inwestycji można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czchowie ul. Rynek 12 lub kontaktując się telefonicznie pod numerem 14 6621724.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej do pobrania tutaj (plik doc)

Czytaj więcej...

Konferencja, warsztaty, spotkania – gośćmi będą m.in. Radek Kotarski, Paweł Zylm, Joanna Kulczycka. Tegoroczny Małopolski Festiwal Innowacji obfituje w ciekawe wydarzenia oraz inspirujących prelegentów. Nie zabraknie również konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. A to wszystko za darmo w formule on-line! Start już 21 czerwca!

Małopolski Festiwal Innowacji to coroczne święto innowacyjności, które daje możliwość poznania know how, nowych technologii, inspirujących wynalazków oraz niezwykłych ludzi. Małopolska już po raz jedenasty łączy biznes, naukę, administrację i społeczność w celu promocji innowacyjności i przedsiębiorczości. To miejsce spotkań małopolskich innowatorów, którzy kształtują biznesowy i naukowy charakter regionu. Nie bez przyczyny mottem tegorocznych działań jest hasło ‘Innowacje to MY!’ Bez kreatywnych Małopolan i ich pomysłów Małopolska nie byłaby liderem pod względem innowacyjności.