Burmistrz Czchowa informuje, że w związku z otwarciem przetargu na rozbudowę drogi wojewódzkiej 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa oraz informacją Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, remont kapitalny drogi na odcinku Tymowej oraz budowa chodnika w kierunku Lipnicy będą realizowane w 2019 r. Rozpoczęcie robót jeszcze w tym roku. Środki na rozbudowę pochodzą z budżetu Marszałkowskiego oraz częściowo na budowę chodników z budżetu Gminy Czchów.

Czytaj więcej...    Burmistrz Czchowa 10 października 2018 r. w Nowym Sączy otrzymał promesę na dofinansowanie dwóch inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Złotej" oraz "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap II".

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 19 października 2018 roku o godzinie 9.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurkowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie. Sesja ta odbędzie się w dniu 05 września 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. poz. 1000 i poz. 1349) zwołuję SESJĘ Rady Miejskiej w Czchowie.

     Sesja ta odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

Czytaj więcej...    2018 rok to historyczna data dla OSP w Złotej, która pod koniec maja uroczyście świętowała 125-lecie istnienia jednostki. Tak znamienity jubileusz był okazją do wspomnień, podsumowań i gratulacji, które nastąpią w trakcie obchodów. Zgodnie z myślą ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” uroczystości zainaugurowała msza święta w kościele Parafialnym, po której uczestnicy przemaszerowali do budynku remizy. Punktami kulminacyjnymi obchodów było poświecenie nowego sztandaru dla jednostki, wręczenie odznaczeń strażackich oraz wystąpienia zaproszonych gości. W swoich przemówieniach zarówno Burmistrza Czchowa – Marek Chudoba jak i Andrzej Potępa – Starosta Brzeski podkreślili rangę obchodów, tej znamienitej tradycji ale także znaczenia jednostki dla społeczności miejscowości Złotej oraz całej gminy Czchów.

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm. Dz. U. z 2018, poz. 1000)  zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.
     Sesja ta odbędzie się w dniu 28 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

Czytaj więcej...     W ramach realizacji projektu partnerskiego „Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu tarnowskiego etap I – Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów – zwiększenie atrakcyjności Gminy Czchów poprzez aranżację Wzgórza Zamkowego, gdzie gmina Czchów wraz z 8 samorządami gminnymi oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną (lider projektu) prowadzi kilkanaście inwestycji na rzecz poprawy oferty turystycznej subregionu  doszło do podpisania umowy z kolejnym wykonawcą elementu całego przedsięwzięcia.

Czytaj więcej...     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 994, zm. Dz. U. z 2018, poz. 1000) zwołuję sesję Rady Miejskiej w Czchowie.

    Sesja ta odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali kina „Baszta” w Czchowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

     Burmistrz Czchowa informuje, że w dniach 4-9 czerwca 2018 roku, w związku z prowadzonym remontem polegającym na ułożeniu warstwy nawierzchni asfaltowej na drodze Jurków (Równia), będą występować utrudnienia w ruchu.
     Uprzejmie prosimy mieszkańców oraz użytkowników drogi Jurków (Równia) o dostosowanie się do poleceń służb kierujących ruchem drogowym.

      Za wszelkie utrudnienia uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.