Czytaj więcej...     Uprzejmie informujemy, że odpady wielkogabarytowe będą odbierane w następujących terminach:

  • 15 października (poniedziałek) - Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Złota
  • 16 października (wtorek) - Piaski-Drużków, Wytrzyszczka, Będzieszyna
  • 22 października (poniedziałek) - Czchów
  • 29 października (poniedziałek) - Jurków, Tworkowa
  • 30 października (wtorek) - Tymowa

I. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Czchów w 2017/2018 r:

Firma Usługowo-Handlowa
DIMARCO
32-861 Iwkowa 482
tel. 14 68 44 059

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czchów:   http://www.czchow.itl.pl/bip/index.php?page=position2.php&id=1243&grp=42

    Referat Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Czchowie uprzejmie informuje o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon samochodowych (wg załączonego harmonogramu). 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych obsługiwana jest przez:

Firmę Usługowo-Handlowa DIMARCO, 32-861 Iwkowa 482, tel. 14 68 44 059.

Czytaj więcej...    Publikujemy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2018 r. dla poszczególnych miejscowości. Wersja papierowa harmonogramu dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Czchowie pok. nr 6 oraz w Biurze Obsługi Klienta (parter). Każdy z Państwa otrzyma również harmonogram za pośrednictwem pracowników firmy obsługującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Czchów.

Do pobrania: HARMONOGRAM (plik. pdf)

Czytaj więcej...    W gminie Czchów od 1 lipca 2018 roku obowiązywać będą nowe zasady segregacji odpadów w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
      ZMIANY DOTYCZĄ KOLORÓW WORKÓW I ZASAD SEGREGACJI ! 

NOWE ZASADY SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH - plik .pdf

 

Czytaj więcej...     Na wniosek Burmistrza Czchowa zostały zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czchów na okres 3 lat. Taryfy nie uległy zmianie.

     W związku z pracami konserwacyjnymi sieci wodociągowej informujemy, że 8 maja 2018 roku od godz. 9:00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców wody na pograniczu Złotej i Niedźwiedzy.
    Zakończenie prac planowane jest na godz. 12:00.
     Za wszelkie utrudnienia spowodowane przerwą w dostawie wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.

        Burmistrz Czchowa przypomina o konieczności oznaczania (przynajmniej jednego dowolnego worka z odpadami lub trwale pojemnika na odpady) naklejką/opisem z danymi: nazwa miejscowości i numer posesji.

     W przypadku braku oznaczenia z numerem posesji, wystawione podczas zbiórki odpady nie będą przypisywane do posesji.